Znacznik colgroup

HTML4 HTML5

<colgroup>...</colgroup>

Znacznik <colgroup> definiuje grupę kolumn tabeli w celu nadania im wspólnych cech.

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, zamykający opcjonalny. Znacznik <colgroup> występuje wewnątrz znacznika <table> po wszystkich elementach <caption> i jednocześnie przed wszystkimi elementami <thead>, <tbody>, <tfoot> oraz <tr>

Atrybuty:

span="..." - liczba łączonych w grupę kolumn.

align="..." - (left, right, center, justify, char) określa wyrównywanie tekstu zawartego w kolumnach należących do grupy kolumn określonej argumentem span. Nie występuje w HTML5.

char="..." - określa znak, względem którego będzie wyrównywana zawartość kolumny. Nie występuje w HTML5.

charoff="..." - liczba znaków przesunięcia wyrównania zawartości kolumny. Nie występuje w HTML5.

valign="..." - (top, middle, bottom, baseline) wyrównanie w pionie zawartości komórek kolumny należącej do grupy kolumn. Nie występuje w HTML5.

width="..." - szerokość należących do grupy kolumn. Nie występuje w HTML5.

Przykład

Kod:

<table>
 <caption>Spalanie samochodu</caption>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:green">
  <col style="background-color:yellow">
 <colgroup>
 <tr>
  <th>Zatankowano [l]</th>
  <th>Cena [zł/l]
  <th>Przejechano [km]</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>42,4</td>
  <td>5,06</td>
  <td>815</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>40,7</td>
  <td>5,21</td>
  <td>786</td>
 </tr>
</table>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Spalanie samochodu
Zatankowano [l]Cena [zł/l]Przejechano [km]
42,4 5,06 815
40,7 5,21 786