Algorytm dzielenia

 Pozornie algorytm dzielenia jest trywialny. Komputer potrafi wykonywać podstawowe działania matematyczne, wystarczy więc pobrać dane wejściowe (dzielną i dzielnik), wykonać operację dzielenia i wyprowadzić wynik, czyli iloraz. A co jeśli dzielnik jest równy 0? Przez 0 dzielić nie możemy, program, który będzie próbował to uczynić zakończy się błędem. Nasz algorytm musi to oczywiście uwzględniać i przed podjęciem próby podzielenia liczb sprawdzić czy jest to wykonalne.

przykład algorytmu dzielenia liczbRealizacja algorytmu w języku: Pascal, C++JavaPythonJavaScript 

Opis algorytmu:

  1. Start - tu rozpoczyna się nasz algorytm.
  2. Wczytujemy dane wejściowe - dzielną x i dzielnik y.
  3. Sprawdzamy czy dzielnik jest równy 0.
  4. Tą drogą idziemy gdy dzielnik jest równy 0, czyli dzielenie jest niewykonalne; wypisujemy komunikat informujący, że nie można dzielić przez 0.
  5. Blok operacyjny obliczający iloraz liczb x przez y. W tym miejscu znajdziemy się tylko wtedy kiedy y jest różne od 0.
  6. Po obliczeniu ilorazu wypisujemy wynik zapamiętany w z.
  7. Stop - wspólny koniec wszystkich dróg algorytmu.