Realizacja algorytmu rozwiązywania równania liniowego w javie

 Algorytm rozwiązywania równania liniowego

przykład algorytmu rozwiązywania równania liniowego

import java.util.Scanner;
public class Liniowe {
 public static void main(String[] args) {
  float a,b;
  Scanner klaw=new Scanner(System.in);
  System.out.print("a=");
  a=klaw.nextFloat();
  System.out.print("b=");
  b=klaw.nextFloat();
  if(a==0)
   if(b==0)
    System.out.println("Równanie tożsamościowe");
   else
    System.out.println("Równanie sprzeczne");
  else {
   float x;
   x=-b/a;
   System.out.print("x=");
   System.out.println(x);
  }
 }
}

 

   W pierwszej linii programu informujemy, że będziemy korzystali z klasy Scanner z biblioteki util javy. Klasa Scanner zostanie użyta do wczytywania danych wejściowych w naszym programie. W języku java wykonywanie programu rozpoczyna się od wywołania publicznej funkcji statycznej main() zawartej w klasie, której nazwa jest zgodna z nazwą programu (program musi zostać zapisany w pliku Liniowe.java i następnie skompilowany do pliku Liniowe.class). Definicja klasy Liniowe rozpoczyna się w 2 linii programu.W naszym przykładzie funkcja main() jest jedyną funkcją programu. Linia 3 zawiera początek definicji funkcji main, jest to początek realizacji naszego algorytmu (blok START (1)). W kolejnej linii deklarujemy dwie zmienne a, b, których za chwilę będziemy używali. W javie zmienne można deklarować w dowolnym miejscu przed ich użyciem, dlatego nie deklarujemy tutaj od razu zmiennej x, która być może wcale nie będzie nam potrzebna. W 5 linii deklarujemy i inicjujemy zmienną klaw jako obiekt typu Scanner. Podajemy, że źródłem danych tekstowych będzie strumień System.in, czyli klawiatura.

  Linie od 6 do 9 realizują operację wejścia/wyjścia (2), w której pobierane są dane wejściowe - współczynniki a i b równania.

 Instrukcja warunkowa z linii 10 to blok wyboru (3) z naszego algorytmu. Instrukcja sprawdza czy współczynnik a jest równy 0. Gdy warunek jest spełniony realizowane są instrukcje zawarte w liniach od 11 do 14 (w algorytmie blok wyboru (4) oraz bloki wejścia-wyjścia (5) i (6)). Gdy warunek nie jest spełniony wykonywana jest instrukcja znajdująca się po słowie kluczowym else, w naszym przypadku jest to instrukcja złożona, ujęta w nawiasy logiczne {} pomiędzy liniami 15 i 20. Najpierw w linii 16 deklarujemy zmienną x, teraz już wiemy, że będzie nam potrzebna, następnie w linii 17 obliczamy rozwiązanie równania x = -b/a (blok operacyjny (7)), a następnie w liniach 18 i 19 wypisujemy otrzymany wynik (blok wejścia-wyjścia (8)).

 Nawias klamrowy } z linii 21 kończy funkcję main i zarazem działanie całego programu (blok końca algorytmu (9)), natomiast nawias klamrowy w linii 22 kończy definicję klasy Liniowe.