Znacznik ul

HTML4 HTML5

<ul>...</ul>

Tworzy listę wypunktowaną.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład 1

<ul>
 <li>Pierwszy</li>
 <li>Drugi</li>
 <li>Trzeci</li>
 <li>Czwarty</li>
</ul>

 Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

 • Pierwszy
 • Drugi
 • Trzeci
 • Czwarty

Do definiowania poszczególnych pozycji listy używamy znacznika <li>.

Wygląd listy wypunktowanej możemy modyfikować za pomocą atrybutów:

compact - występuje w HTML4, HTML5 nie obsługuje tego atrybutu. Wypisanie listy pomniejszoną czcionką - lista kompaktowa.

reversed - atrybut dodany w HTML5, w HTML4 nie występuje. Numerowanie listy malejąco.

start="numer" - numer pierwszej pozycji na liście.

type="wartość" - nie występuje w HTML5, określa rodzaj  typ numeracji lub punktowania elementu listy:

 • disc - element wypunktowany za pomocą dużej kropki,
 • square - element wypunktowany za pomocą wypełnionego kwadracika,
 • circle - element wypunktowany za pomocą okręgu.

 

Przykład 2

<ul type="square">
 <li>Pierwszy</li>
 <li>Drugi</li>
 <li>Trzeci</li>
 <li>Czwarty</li>
</ul>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

 • Pierwszy
 • Drugi
 • Trzeci
 • Czwarty