Znacznik a

HTML4 HTML5

<a>...</a>

Znacznik <a> definiuje umieszczone w dokumencie hiperłącze - łącze z innym dokumentem lub innym miejscem w tym samym dokumencie. Hiperlącza należy uznać za kluczowy element dokumentów hipertekstowych, a znacznik <a> definiujący te elementy za kluczowy element języka HTML.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Atrybuty:

charset="..." - Kodowanie znaków w wskazywanym przez łącze dokumencie. Nie występuje w HTML5.

coords="..." - obszar zajmowany w dokumencie przez dołączany zasób (w pikselach lub procentach). Nie występuje w HTML5.

download="nazwa_pliku" - wskazuje, że po kliknięciu w link ma zostać pobrany określony plik.

href="..." - adres URL dołączanego zasobu.

hreflanf="..." - określa język wskazywanego dokumentu.

media="..." - określa na jakim urządzeniu dokument będzie wyświetlany (screen, paper, projection, braille, speach, all).

name="..." - nazwa łącza. Nie występuje w HTML5.

ping="..." - rozdzielone spacjami adresy URL do których będą wysyłane informacje POST gdy użytkownik kliknie link.

referrerpolicy="..." - określa, czy i kiedy wysyłać informację skąd pochodzi żądanie pobrania dokumentu (no-referrer, no-referrer-when-downgrade, origin, origin-when-cross-origin, unsafe-url).

rel="..." - (alternate, author, dns-prefetch, help, icon, license, next, pingback, preconnect, refetch, preload, prerender, prev, search, stylesheet) określa typ zależności pomiędzy bieżącym i dołączanym dokumentem. Atrybut obowiązkowy.

rev="..." - określa zależność pomiędzy dołączanym i bieżącym dokumentem. Nie występuje w HTML5.

shape="..." - określa kształt dołączanego zasobu (default, rect, circle, poly). Nie występuje w HTML5.

type="..." - określa typ dołączanego dokumentu.

target="..." - domyślne miejsce wyświetlania dokumentu (_blank - otwórz w tym samym oknie/ramce przeglądarki, _parent - otwórz w nowym oknie, _self - otwórz w nadrzędnym oknie/ramce, _top - otwórz w głównej ramce (zastąp wszystkie ramki)).

Przykład

<a href="http://alg24.com">Zapraszamy na stronę poświęconą programowaniu i algorytmom.</a>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco: