Znacznik applet

HTML4 HTML5

<applet>...</applet>

Znacznik <applet> wstawia na stronie aplet napisany w języku Java. Znacznik nie występuje w HTML5, a w HTML4 określony jako przestarzały.

Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe

Atrybuty:

code="..." - adres URL pliku zawierającego klasę apletu.

object="..." - nazwa pliku z serializowaną wersją apletu.

align="..." - wyrównanie apletu względem otaczających elementów.

alt="..." - tekst alternatywny, wyświetlany gdy przeglądarka nie obsługuje apletów Java.

archive="..." - określa adres URL pliku archiwum.

codebase="..." - bazowy adres URL, względem którego podawane są adresy plików.

height="..." - (piksele) wysokość apletu.

hspace="..." - (piksele) poziomy odstęp od apletu.

name="..." - definiuje nazwę apletu.

vspace="..." - (piksele) pionowy odstęp od apletu.

width="..." - (piksele) szerokość apletu.