Znacznik b

HTML4 HTML5

<b>...</b>

Pogrubienie tekstu zawartego pomiędzy znacznikiem otwierającym <b> i zamykającym </b>.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

Dalszy <b>fragment tekstu jest pogubiony</b>, i znów normalnie.
Indeks <sup><b>górny</b></sup> lub indeks <sub><b>dolny</b></sub> też można pogrubić.

da w wyniku:

Dalszy fragment tekstu jest pogubiony, i znów normalnie. Indeks górny lub indeks dolny też można pogrubić.