Znacznik bdo

HTML4 HTML5

<bdo>...</bdo>

Określa kierunek tekstu, standardowo od lewej do prawe lub od prawej do lepiej kiedy (np. w języku arabskim).

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Atrybuty:

lang = "..." - określa język dokumentu

dir = "..." - określa kierunek pisania tekstu (ltr - od lewej do prawej lub rtl - od prawej do lewej). Atrybut dir jest obowiązkowy.

Przykład

Kod:

<p>Ten parafraf jest wyświetlany od lewej do prawej.</p>  
<p><bdo dir="rtl">A ten paragraf jest wyświetlany odwrotnie niż to się normalnie odbywa w języku polskim, czyli od strony prawej do lewej.</bdo></p>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Ten parafraf jest wyświetlany od lewej do prawej.

A ten paragraf jest wyświetlany odwrotnie niż to się normalnie odbywa w języku polskim, czyli od strony prawej do lewej.