Znacznik big

HTML4 HTML5

<big>...</big>

Powiększenie tekstu zawartego pomiędzy znacznikiem otwierającym <big> i zamykającym </big>.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Znacznik <big> nie występuje w wersji HTML5. Należy uywać kaskadowych arkuszy stylów CSS.