Znacznik body

HTML4 HTML5

<body>...</body>

Pomiędzy znacznikami <body> a </body> zawarta jest cała treść dokumentu (strony). Znacznik <body> może wystąpić w dokumencie tylko raz, po sekcji <head>.

Przykład

Typowy dokument HTML podzielony jest na dwie sekcje:

  • nagłówek strony (sekcja <head>)
  • zawartość (ciało) strony (sekcja <body>)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>
Zawartość strony ....
</body>
</html>