Znacznik br

HTML4 HTML5

<br>

Znacznik <br> oznacza przejście do nowej linii.

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, zamykający nie istnieje (niedozwolony).

Przykład

Kod:

Pierwsza linia tekstu, <br>fragment w drugiej linijce <br> i trzecia linia.

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Pierwsza linia tekstu,
fragment w drugiej linijce
i trzecia linia.