Znacznik caption

HTML4 HTML5

<caption>...</caption>

Pomiędzy znacznikiem otwierającym <caption> a zamykającym </caption> umieszczany jest tytuł tabeli.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Atrybuty:

align="..." - (left, right, top, bottom) określa wyrównywanie tekstu tytułu tabeli. W HTML4 atrybut align jest określony jako przestarzały. Nie występuje w HTML5. Do określenia sposobu wyrównania należy używać arkuszy stylów CSS.

Przykład

Kod:

<table>
 <caption>Spalanie samochodu</caption>
 <tr>
  <th>Zatankowano [l]</th>
  <th>Przejechano [km]</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>42,4</td>
  <td>815</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>40,7</td>
  <td>786</td>
 </tr>
</table>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Spalanie samochodu
Zatankowano [l]Przejechano [km]
42,4 815
40,7 786