Znacznik cite

HTML4 HTML5

<cite>...</cite>

Znacznik <cite> służy do umieszczania w tekście tytułów (np. tytułów książek, filmów itp.).

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

<cite>Ogniem i mieczem</cite> jest pierwszą częścią <cite>Trylogii</cite> Henryka Sienkiewicza.

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Ogniem i mieczem jest pierwszą częścią Trylogii Henryka Sienkiewicza.