Znacznik code

HTML4 HTML5

<code>...</code>

Znacznik <code> służy do umieszczania w tekście kodu programu komputerowego (listingu). Domyślnie do listingów używana jest czcionka monospace (czcionka, w której wszystkie znaki mają jednakową szerokość).

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

<code>Od tego miejsca<br>umieszczone są<br>kolejne linie<br>kodu programu</code>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Od tego miejsca
umieszczone są
kolejne linie
kodu programu