Znacznik del

HTML4 HTML5

<del>...</del>

Określa tekst zawarty pomiędzy znacznikiem otwierającym <del> i zamykającym </del> jako usunięty (kolor plus przekreślenie).

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

<p><del>Celująco zdam egzamin.</del></p>
<p>Udało mi się zdać egzamin.</p>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Celująco zdam egzamin.

Udało mi się zdać egzamin.