Znacznik dir

<dir>...</dir>

HTML4 HTML5

Znacznik <font> służy do wypisywania zawartości katalogu w postaci listy. Elementy listy katalogu pisane są mniejszą czcionką niż elementy listy standardowej.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Znacznik <dir> nie występuje w wersji HTML5.