Znacznik div

HTML4 HTML5

<div>...</div>

Określa blok tekstu.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Atrybuty:

align="..." - wyrównanie elementów umieszczonych wewnątrz bloku. W HTML4 atrybut uznany za przestarzały, w HTML5 został usunięty, choć większość przeglądarek w dalszym ciągu go obsługuje. W jego miejsce należy używać stylów.

Przykład

Kod:

<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">
W takim bloku wyświetlane są przykłady kodu na naszej stronie
</div>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

W takim bloku wyświetlane są przykłady kodu na naszej stronie

Zewnętrzna ramka (zewnętrzny blok div) została na potrzeby tego przykładu zmodyfikowana i ma czerwone obramowanie oraz żółte tło (style="border: 2px solid red; padding: 5px; background-color: yellow;"). Pełny kod tego fragmentu strony wygląda więc następująco:

<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; background-color: yellow;">
  <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;">
    W takim bloku wyświetlane są przykłady kodu na naszej stronie
  </div>
</div>