Deklaracja !DOCTYPE

HTML4 HTML5

<!DOCTYPE ...>

Deklaracja <!DOCTYPE>, nie nazywamy jej znacznikiem, występuje na samym początku kodu HTML strony, jeszcze przed znacznikiem <html>. Deklaracja informuje przeglądarkę w jakiej wersji kodu HTML została napisana strona.

Przykład

Tpowy dokument HTML podzielony jest na dwie sekcje. Na samym początku znajduje się deklaracja !DOCTYPE:

  • nagłówek strony (sekcja <head>)
  • zawartość (ciało) strony (sekcja <body>)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>
Zawartość strony ....
</body>
</html>

W HTML5 deklaracja ma bardzo prostą, przedstawioną w przykładzie powyżej postać: <!DOCTYPE html>

W HTML4 mieliśmy aż trzy, dość skimplikowane, odmiany tej deklaracji:

  1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  2. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">