Znacznik dt

HTML4 HTML5

<dt>...</dt>

Definicja (nazwa) pozycji listy definicyjnej.

W HTML5 oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe. W HTML4 znacznik zamykający jest opcjonalny.

Przykład

Kod:

<dl>
  <dt>Rower</dt>
  <dd>Pojazd jednośladowy</dd>
  <dt>Samochód</dt>
  <dd>Pojazd dwuśladowy</dd>
</dl>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Rower
Pojazd jednośladowy
Samochód
Pojazd dwuśladowy

Pomiędzy znacznikami <dl>, </dl> zawarta jest lista definicyjna. Znaczniki <dt> określają nazwy (etykiety) poszczególnych definicji zawartych w liście definicyjnej, natomiast znaczniki <dd> określają opisy tych definicji.