Znacznik frame

HTML4 HTML5

<frame ...>

Znacznik <frame> określa pojedynczą ramkę należącą do zbioru ramek zdefiniowanych przy pomocy znacznika <frameset>.

Znacznik otwierający jest obowiązkowy a zamykający nie istnieje. Ramki  nie są obsługiwane w HTML5.

Atrybuty:

frameborder="..." - (0 - nie, 1 - tak, domyślne) określa czy ma być wyświetlany brzeg ramki. Nie występuje w HTML5.

longdesc="..." - adres URL strony zawierającej streszczenie zawartości ramki. Nie występuje w HTML5.

marginheight="..." - dolny i górny margines ramki (w pikselach). Nie występuje w HTML5.

marginwidth="..." - lewy i prawy margines ramki (w pikselach). Nie występuje w HTML5.

name="..." - nazwa ramki. Nie występuje w HTML5.

noresize="..." - (noresize) określa, że rozmiar ramki nie może być zmieniany. Nie występuje w HTML5.

scrolling="..." - (yes, no, auto) określa, czy mają być wyświetlane paski przewijania ramki. Nie występuje w HTML5.

src="..." - adres URL strony wyświetlanej wewnątrz ramki. Nie występuje w HTML5.

Przykład

Kod:

<frameset cols="25%,*,25%">
  <frame src="/ramka_1.html"; frameborder="1">
  <frame src="/ramka_2.html">
  <frame src="/ramka_3.html">
</frameset> 

Efekt realizacji tego kodu możemy zobaczyć klikając w link.

Zawartość pliku ramka_1.html:

<!DOCTYPE html>
<html>

<h1>Ramka 1</h1>

</html>

ramka_2.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<h1>Ramka 2</h1>
</html>

ramka_3.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<h1>Ramka 3</h1>
</html>