Znaczmik i

HTML4 HTML5

<i>...</i>

Tekst zawarty pomiędzy znacznikiem otwierającym <i> i zamykającym </i> zostanie wypisany czcionką pochyłą (italik, kursywa).

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

Kursywą<i><sup>[1]</sup></i> piszemy bardzo często <i>cytaty</i>.

wyświetli na stronie:

Kursywą[1] piszemy bardzo często cytaty.