Znacznik iframe

HTML4 HTML5

<iframe>...</iframe>

Znacznik <iframe> określa ramkę lokalną (inline) wstawianą na stronie w miejscu wystąpienia znacznika. Znacznika <iframe> używamy w celu wstawienia na stronie zawartości wskazanego pliku zewnętrznego.

Znaczniki otwierający i zamykający są obowiązkowe.

Atrybuty:

align="..." - (left, right, top, middle, bottom) wyrównanie elementu <iframe> względem innych otaczających elementów strony. Nie występuje w HTML5.

frameborder="..." - (0 - nie, 1 - tak, domyślne) określa czy ma być wyświetlany brzeg ramki. Nie występuje w HTML5.

height="..." - wysokość ramki w pikselach.

longdesc="..." - adres URL strony zawierającej streszczenie zawartości ramki. Nie występuje w HTML5.

marginheight="..." - dolny i górny margines ramki (w pikselach). Nie występuje w HTML5.

marginwidth="..." - lewy i prawy margines ramki (w pikselach). Nie występuje w HTML5.

name="..." - nazwa ramki.

sandbox="..." - (allow-forms, allow-pointer-lock, allow-popups, allow-same-origin, allow-scripts, allow-top-navigation) określa dodatkowe ograniczenia nałożone na sposób wyświetlania zawartości ramki.

scrolling="..." - (yes, no, auto) określa, czy mają być wyświetlane paski przewijania ramki. Nie występuje w HTML5.

src="..." - adres URL strony wyświetlanej wewnątrz ramki.

srcdoc="..." - kod HTML do wyświetlenia w ramce.

width="..." - szerokość ramki w pikselach.

Przykład

Kod:

<iframe src="http://alg24.com/ramka_1.html"; frameborder="1">Tekst do wyświetlenia gdy przeglądarka nie obsługuje znacznika iframe</iframe>