Znacznik ins

HTML4 HTML5

<ins>...</ins>

Pomiędzy znacznikiem otwierającym <ins> a zamykającym </ins> umieszczamy tekst, który ma zostać wyróżniony jako ostatnio dopisany fragment.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Atrybuty:

cite="..." - adres URL dokumentu objaśniającego przyczynę wstawienia fragmentu tekstu.

datetime="..." - data i czas dokonania modyfikacji tekstu

Przykład

Kod:

<p>Czasami <del>usuwamy </del><ins>wstawiamy </ins>jakiś fragment tekstu.</p>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Czasami usuwamy wstawiamy jakiś fragment tekstu.