Znacznik kbd

HTML4 HTML5

<kbd>...</kbd>

Pomiędzy znacznikiem otwierającym <kbd> a zamykającym </kbd> umieszczamy tekst, który ma jak tekst wpisywany przez użytkownika z klawiatury. Domyślnie w tym celu używana jest czcionka monospace (czcionka, w której wszystkie znaki mają jednakową szerokość).

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

<p>Miejsce urodzenia: <kbd>Szczecin</kbd></p>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Miejsce urodzenia: Szczecin