Znacznik komentarza

HTML4 HTML5

<!-- tekst komentarza -->

Umożliwia wstawienie do kodu HTML komentarza. Tekst komentarza nie zostanie wyświetlony na stronie i nie ma żadnego wpływau na wygląd strony. Tekst komentarza jest zawarty wewnątrz znacznika komentarza.

Przykład

Kod:

To jest normalny tekst, widoczny na stronie. <!-- Tego fragmentu nie zobaczymy. Jest zawarty wewnątrz znacznika komentarza -->Komentarz został zakończony i tekst znowu jest wyświetlany.

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

To jest normalny tekst, widoczny na stronie. Komentarz został zakończony i tekst znowu jest wyświetlany.