Znacznik link

HTML4 HTML5

<link ...>

Znacznik <link> należy do metadanych dokumentu (informacji o dokumencie) i jest umieszczany wraz z innymi metadanymi w sekcji HEAD. Łączy dokument z zewnętrznym  źródłem z zewnętrznym zasobem. Służy do dołączania zewnętrznych arkuszy stylów.

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, zamykający nie istnieje.

Atrybuty:

href="..." - URL dołączanego zasobu.

rel="..." - (alternate, author, dns-prefetch, help, icon, license, next, pingback, preconnect, refetch, preload, prerender, prev, search, stylesheet) określa typ zależności pomiędzy bieżącym i dołączanym dokumentem. Atrybut obowiązkowy.

hreflanf="..." - określa język dołączanego dokumentu.

rev="..." - określa zależność pomiędzy dołączanym i bieżącym dokumentem. Nie występuje w HTML5.

type="..." - określa typ dołączanego dokumentu.

media="..." - określa na jakim urządzeniu dokument będzie wyświetlany (screen, paper, projection, braille, speach, all).

target="..." - domyślne miejsce wyświetlania dokumentu (_blank - otwórz w tym samym oknie/ramce przeglądarki, _parent - otwórz w nowym oknie, _self - otwórz w nadrzędnym oknie/ramce, _top - otwórz w głównej ramce (zastąp wszystkie ramki)). Nie występuje w HTML5.

sizes="..." - (szerokośćxwysokość, any). Może wystąpić tylko wtedy gdy atrybut rel="icon".

Przykład

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://alg24.com/css/styles.css">  
</head>
<body>
<h1>Tytuł rozdziału sformatowany zgodnie z definicją zawartą w pliku styles.css.</h1>
<p>A to paragraf!</p>
</body>
</html>

Zawartość pliku styles.css:

body {
  background-color: powderblue;
}
h1 {
  color: blue;
}
p {
  color: red;
}