Znacznik ol

HTML4 HTML5

<ol>...</ol>

Tworzy listę numerowaną.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład 1

<ol>
 <li>Pierwszy</li>
 <li>Drugi</li>
 <li>Trzeci</li>
 <li>Czwarty</li>
</ol>

 Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

 1. Pierwszy
 2. Drugi
 3. Trzeci
 4. Czwarty

Do definiowania poszczególnych pozycji listy używamy znacznika <li>.

Wygląd listy numerowanej możemy modyfikować za pomocą atrybutów:

compact - występuje w HTML4, HTML5 nie obsługuje tego atrybutu. Wypisanie listy pomniejszoną czcionką - lista kompaktowa.

reversed - atrybut dodany w HTML5, w HTML4 nie występuje. Numerowanie listy malejąco.

start="numer" - numer pierwszej pozycji na liście.

type="wartość" - określa typ numeracji listy. Parametr wartość może przyjmować następujące oznaczenia:

 • 1 - lista numerowana za pomocą dziesiętnych liczb naturalnych,
 • a - lista numerowana za pomocą małych liter alfabetu łacińskiego,
 • A - lista numerowana za pomocą wielkich liter alfabetu łacińskiego,
 • i - lista numerowana za pomocą liczb rzymskich zapisanych małymi literami,
 • I - lista numerowana za pomocą liczb rzymskich zapisanych wielkimi literami.

Przykład 2

<ol start="5" type="I">
 <li>Pierwszy</li>
 <li>Drugi</li>
 <li>Trzeci</li>
 <li>Czwarty</li>
</ol>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

 1. Pierwszy
 2. Drugi
 3. Trzeci
 4. Czwarty

 

Przykład 3

<ol start="10" type="a" reversed>
 <li>Pierwszy</li>
 <li>Drugi</li>
 <li>Trzeci</li>
 <li>Czwarty</li>
</ol>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

 1. Pierwszy
 2. Drugi
 3. Trzeci
 4. Czwarty