Znacznik pre

HTML4 HTML5

<pre>...</pre>

Pomiędzy znacznikiem otwierającym <pre> a zamykającym </pre> umieszczamy wstępnie sformatowany (preformatowany) tekst. Tekst jest wyświetlany czcionką o stałej szerokości, zachowywane są wszystkie spacje (również te następujące po sobie) i znaki przejścia do nowego wiersza.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

<pre>To jest fragment wstępnie sformatowanego tekstu.
Czcionka  należy do rodziny monospace (stała szerokość znaków),
odstępy     między     wyrazami można zwiększać dodatkowymi spacjami.
Uwzględniany jest znak końca akapitu (ENTER).</pre>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

To jest fragment wstępnie sformatowanego tekstu.

Czcionka  należy do rodziny monospace (stała szerokość znaków),

odstępy     między     wyrazami można zwiększać dodatkowymi spacjami.

Uwzględniany jest znak końca akapitu (ENTER).