Znacznik s

HTML4 HTML5

<s>...</s>

Przekreślenie tekstu zawartego pomiędzy znacznikiem otwierającym <s> i zamykającym </s>.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

W HTML 4.01 znacznik <s> określono jako przestarzały. W HTML 5 wrócił do łask, jego użycie jest zalecane do oznaczania na stronie tekstu, który stał się już niepoprawny.

Przykład

Kod:

<p><s>Celująco zdam egzamin.</s></p>
<p>Udało mi się zdać egzamin.</p>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Celująco zdam egzamin.

Udało mi się zdać egzamin.