Znacznik samp

HTML4 HTML5

<samp>...</samp>

Pomiędzy znacznikiem otwierającym <samp> a zamykającym </samp> umieszczamy tekst, który ma być sformatowany jako tekst wyjściowy programu komputerowego. Tekst jest wyświetlany czcionką o stałej szerokości.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

<samp>W tekście opisujemy działanie programu komputerowego.
W opisie zamieszczamy przykładowe wyniki działania programu, wyświetlane przez program na ekranie monitora.
Te fragmenty umieścimy pomiędzy znacznikami samp a przeglądarka wyświetli je tak jak ten tekst.</samp>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

W tekście opisujemy działanie programu komputerowego. W opisie zamieszczamy przykładowe wyniki działania programu, wyświetlane przez program na ekranie monitora. Te fragmenty umieścimy pomiędzy znacznikami samp a przeglądarka wyświetli je tak jak ten tekst.