Znacznik small

HTML4 HTML5

<small>...</small>

Tekstu zawarty pomiędzy znacznikiem otwierającym <small> i zamykającym </small> zostanie napisany pomniejszoną czcionką.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

<p><small>Czcionka pomniejszona.</small></p>
<p>Czcionka normalna.</p>
<p><big>Czcionka powiększona.</big></p>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Czcionka pomniejszona.

Czcionka normalna.

Czcionka powiększona.