Znacznik strike

HTML4 HTML5

<strike>...</strike>

Przekreślenie tekstu zawartego pomiędzy znacznikiem otwierającym <strike> i zamykającym </strike>.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

W HTML 4.01 znacznik <strike> określono jako przestarzały. W HTML 5 został całkiem usunięty, należy używać <del> lub <s>.