Znacznik strong

HTML4 HTML5

<strong>...</strong>

Wzmocnienie tekstu zawartego pomiędzy znacznikiem otwierającym <strong> a zamykającym </strong>.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

To jest zwykły tekst. <strong>Zdanie wzmocnione - strong. </strong><em>Zdanie wyróżnione - em.</em> 

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

To jest zwykły tekst. Zdanie wzmocnione - strong. Zdanie wyróżnione - em.