Znacznik sub

HTML4 HTML5

<sub>...</sub>

Tekst umieszczony pomiędzy znacznikiem otwierającym <sub> a zamykającym </sub> wyświetlany jest jako indeks dolny.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

Etan - C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Etan - C2H6