Znacznik sup

HTML4 HTML5

<sup>...</sup>

Tekst umieszczony pomiędzy znacznikiem otwierającym <sup> a zamykającym </sup> wyświetlany jest jako indeks dolny.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

Równanie kwadratowe: ax<sup>2</sup> + bx +c = 0

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Równanie kwadratowe: ax2 + bx +c = 0