znacznik table

HTML4 HTML5

<table>...</table>

Tworzy tabelę.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

<table>
 <tr>
  <th>Nazwisko</th>
  <th>Imię</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Kowalski</td>
  <td>Jan</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Nowak</td>
  <td>Dominika</td>
 </tr></table>

 Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

NazwiskoImię
Kowalski Jan
Nowak Dominika

Tabela składa się z 2 kolumn i 3 wierszy. Każdy wiersz zawiera się pomiędzy znacznikami <tr> i </tr>. Wewnątrz wierszy znaczniki <td> określają poszczególne komórki tabeli.

Tekst pierwszego wiersza tabeli, oznzczonego przy pomocy znacznika <th> jako wiersz nagłówkowy, został domyślnie pogrubiony i wyśrodkowany, a szerokości kolumn zostały dopasowane do ich zawartości.

Wygląd tabeli możemy modyfikować za pomocą atrybutów:

width="..." - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa szerokość tabeli:

 • px - szerokość w punktach (np. 50px),
 • % - szerokość tabeli jako procent dostępnego miejsca (np. 75%)

align="..." - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa domyślny sposób wyrównywania tekstu w tabeli:

 • left - wyrównywanie do lewej,
 • center - wyśrodkowanie tekstu,
 • right - wyrównanie tekstu do prawych krawędzi komórek

bgcolor="..." - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa kolor tła tabeli:

 • rgb(x,y,z) - kolor określony przez trzy liczby z zakresu od 0 do 255 każda, określających składowe RGB żądanego koloru,
 • #xxxxxx - szesnastkowy zapis wartości RGB koloru,
 • nazwa - nazwa (po angielsku) koloru (np. bgcolor="red").

border="wartość" - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, wartość 0 określa brak obramowania, 1 - tabelę z obramowaniem.

cellpadding="wartość" - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa w pikselach odstęp zawartości komórek od ich krawędzi.

cellspacing="wartość" - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa w pikselach odstęp pomiędzy komórkami tabeli.

frame="parametr" - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa sposób kreślenia obramowania tabeli. Można używać następujących parametrów:

 • void - brak obramowania,
 • above - tylko górna linia obramowania,
 • below - linia tylko pod tabelą,
 • hsides - linia nad i pod tabelą,
 • lhs - wykreślenie lewej krawędzi tabeli,
 • rhs - wykreślenie prawej krawędzi tabeli,
 • vsides - wykreślenie prawej i lewej krawędzi tabeli,
 • box - wykreślenie wszystkich krawędzi wokół tabeli,
 • border - wykreślenie wszystkich krawędzi wokół tabeli.

rules="parametr" -  HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa jaka część wewnętrznego obramowania komórek tabeli ma być widoczna. Można używać następujących parametrów:

 • none - brak linii obramowania wewnętrznego,
 • groups - linie pomiędzy grupami kolumn i grupami wierszy,
 • rows - linie między wierszami,
 • cols - linie między kolumnami,
 • all - wszystkie linie pomiędzy komórkami tabeli.