Znacznik td

HTML4 HTML5

<td>...</td>

Znacznik <td> definiuje zawartość pojedynczej komórki tabeli.

Znacznik otwierający jest obowiązkowy, zamykający opcjonalny.

Atrybuty:

abbr="..." - skrócony opis zawartości komórki. Nie występuje w HTML5.

align="..." - (left, right, center, justify, char) określa wyrównywanie tekstu zawartego w komórce. Nie występuje w HTML5.

axis="..." - nazwa kategorii komórki. Nie występuje w HTML5.

bgcolor="..." - kolor tła komórki. Nie występuje w HTML5.

char="..." - określa znak, względem którego będzie wyrównywana zawartość komórki. Nie występuje w HTML5.

charoff="..." - liczba znaków przesunięcia wyrównania zawartości komórki. Nie występuje w HTML5.

colspan="..." - liczba łączonych kolumn.

headers="..." - określa jedną lub więcej komórek nagłówkowych.

height="..." - określa wysokość komórki. Nie występuje w HTML5.

nowrap="..." - (nowrap) określa, że zawartość komórki nie jest przenoszona do następnego wiersza gdy nie mieści się w bieżącym wierszu. Nie występuje w HTML5.

rowspan="..." - liczba łączonych wierszy.

scope="..." - (col, colgroup, row, rowgroup) definiuje sposób powiązania komórek nagłówka i komórek danych w tabeli. Nie występuje w HTML5.

valign="..." - (top, middle, bottom, baseline) wyrównanie w pionie zawartości komórki. Nie występuje w HTML5.

width="..." - szerokość komórki. Nie występuje w HTML5.

Przykład

Kod:

<table>
 <tr>
   <td>Pierwsza pojedyncza komórka</td>
   <td>Druga pojedyncza komórka</td>
  </tr>
 <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
  </tr>
</table>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Pierwsza pojedyncza komórka Druga pojedyncza komórka
1 2