Znacznik tfoot

HTML4 HTML5

<tfoot>...</tfoot>

Znacznik <tfoot> definiuje stopkę tabeli. W połączeniu ze znacznikami <thead> i <tbody> tworzy główną strukturę tabeli: nagłówek, treść (zawartość) i stopkę tabeli.

Znaczniki otwierający jest obowiązkowy a zamykający opcjonalny.

Atrybuty:

align="..." - (left, right, center, justify, char) określa wyrównywanie tekstu zawartego w wierszach zawartych wewnątrz sekcji <tbody>. Nie występuje w HTML5.

char="..." - określa znak, względem którego będzie wyrównywana zawartość komórek treści tabeli. Nie występuje w HTML5.

charoff="..." - liczba znaków przesunięcia wyrównania zawartości komórek treści tabeli. Nie występuje w HTML5.

valign="..." - (top, middle, bottom, baseline) wyrównanie w pionie zawartości komórek treści tabeli. Nie występuje w HTML5.

Przykład

Kod:

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Rok</th>
   <th>Dochód</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>2000</td>
   <td>25 000 zł</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>2010</td>
   <td>69 000 zł</td>
  </tr>
 </tbody>
 <tfoot style="font-weight: bold; color: blue;">
  <tr>
   <td>Razem</td>
   <td>94 000 zł</td>
  </tr>
 </tfoot>
</table>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

RokDochód
2000 25 000 zł
2010 69 000 zł
Razem 94 000 zł