Znacznik th

HTML4 HTML5

<th>...</th>

Tworzy wiersz nagłówkowy tabeli.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład 1

<table>
 <tr>
  <th>Nazwisko</th>
  <th>Imię</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Kowalski</td>
  <td>Jan</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Nowak</td>
  <td>Dominika</td>
 </tr></table>

 Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

NazwiskoImię
Kowalski Jan
Nowak Dominika

Tabela składa się z 2 kolumn i 3 wierszy. Każdy wiersz zawiera się pomiędzy znacznikami <tr> i </tr>. Wewnątrz wierszy znaczniki <td> określają poszczególne komórki tabeli.