Znacznik title

HTML4 HTML5

<title>...</title>

Pomiędzy znacznikami <title> a </title> zawarty jest tytuł dokumentu (strony). Znacznik <title> umieszczamy w nagłówku strony (w sekcji <head>). Tytuł podany w elemencie title jest wyświetlany na pasku tytułowym okna przeglądarki.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Typowy dokument HTML podzielony jest na dwie sekcje:

  • nagłówek strony (sekcja <head>)
  • zawartość (ciało) strony (sekcja <body>)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>
Zawartość strony ....
</body>
</html>