Znacznik tr

HTML4 HTML5

<tr>...</tr>

Tworzy wiersz tabeli.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład 1

<table>
 <tr>
  <th>Nazwisko</th>
  <th>Imię</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Kowalski</td>
  <td>Jan</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Nowak</td>
  <td>Dominika</td>
 </tr></table>

 Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

NazwiskoImię
Kowalski Jan
Nowak Dominika

Tabela składa się z 2 kolumn i 3 wierszy. Każdy wiersz zawiera się pomiędzy znacznikami <tr> i </tr>. Wewnątrz wierszy znaczniki <td> określają poszczególne komórki tabeli.

Wygląd wiersza tabeli możemy modyfikować za pomocą atrybutów:

align="..." - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa domyślny sposób poziomego wyrównywania tekstu w wierszu tabeli:

 • left - wyrównywanie do lewej,
 • center - wyśrodkowanie tekstu,
 • right - wyrównanie tekstu do prawych krawędzi komórek,
 • justify - justowanie teksu (wyrównanie jednocześnie do lewej i prawej krawędzi komórek),
 • char

bgcolor="..." - HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa kolor tła wiersza tabeli:

 • rgb(x,y,z) - kolor określony przez trzy liczby z zakresu od 0 do 255 każda, określających składowe RGB żądanego koloru,
 • #xxxxxx - szesnastkowy zapis wartości RGB koloru,
 • nazwa - nazwa (po angielsku) koloru (np. bgcolor="red").

valign="parametr" -  HTML5 nie obsługuje tego atrybutu, określa domyślny sposób pionowego wyrównywania tekstu w wierszu tabeli:

 • top - wyrównanie do górnej krawędzi komórki,
 • midle - wyśrodkowanie w pionie,
 • bottom - wyrównanie do dolnej krawędzi komórki,
 • baseline - wyrównanie do linii bazowej, szczególnie użyteczne gdy używamy czcionek o różnych rozmiarach.