Znzcznik tt

HTML4 HTML5

<tt>...</tt>

Tekst maszynowy, wyświetlany czcionką o stałej szerokości.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Nie występuje w HTML5.