Znacznik u

HTML4 HTML5

<u>...</u>

Podkreślenie tekstu zawartego pomiędzy znacznikiem otwierającym <u> i zamykającym </u>.

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

W HTML 4.01 znacznik <u> określono jako przestarzały, zalecane jest używanie arkuszy stylów CSS.

Przykład

Kod:

Ten fragment wygląda normalnie, <u>a ten ma się odróżniać.</u>

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

  Ten fragment wygląda normalnie, a ten ma się odróżniać.