Znacznik var

HTML4 HTML5

<var>...</var>

Tekst zawarty pomiędzy znacznikami <var> i zamykającym </var> jest wyświetlany z atrybutami przyjętymi do wyświetlania wartości zmiennej, najczęściej przyjęto używać czcionki pochylonej (italic).

Oba znaczniki, otwierający i zamykający, są obowiązkowe.

Przykład

Kod:

Var oznacza <var>wyświetlenie zmiennej</var>.

Przeglądarka zinterpretuje ten kod następująco:

Var oznacza wyświetlenie zmiennej.