Obliczanie liczby pi metodą Monte Carlo

Pi

Po = πr2

P = a2 = (2r)2 = 4r2

 Po      πr2
—— = ——
 P      4r2

 Po      π
—— = —
 P      4

 Po      k
—— ≈ —
 P      n

 π     k
— ≈ —
 4     n

         4k
π 
≈ ——
        n

alg piRealizacja algorytmu w języku: Pascal, C++, Java, Python, JavaScript

 1. START - początek algorytmu.
 2. Wczytujemy liczbę losowanych punktów.
 3. Zerujemy k - licznik punktów zawartych w kole o promieniu 1. Zmiennej i zliczającej liczbę wylosowanych punktów nadajemy wartość początkową 1.
 4. Generujemy dwie liczby losowe z zakresu od 0 do 1 - współrzędne x i y punktu.
 5. Sprawdzamy, czy wylosowany punk o współrzędnych x,y leży w kole o promieniu 1.
 6. Jeśli warunek z punktu 5 jest spełniony zwiększamy o 1 zawartość zmiennej k (licznika punktów zawartych w kole o promieniu 1). Gdy warunek nie jest spełniony przeskakujemy ten punkt.
 7. Zwiększamy o 1 licznik wylosowanych punktów i.
 8. Sprawdzamy, czy należy losować kolejne punkty. Jeśli nie wracamy do kroku 4 algorytmu.
 9. Obliczamy i zapamiętujemy w zmiennej p przybliżoną wartość liczby π.
 10. Wypisujemy wynik.
 11. STOP - koniec algorytmu.