Język HTML

Kiedy wpisujemy w przeglądarce internetowej adres strony, którą chcemy obejrzeć, przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerem znajdującym się pod podanym adresem i pobiera z niego plik zapisany w formacie HTML. Dokładniej plik ten może być zapisany na serwerze na stałe lub zostać dynamicznie wygenerowany przez serwer w odpowiedzi na żądanie przeglądarki. Plik w formacie HTML zawiera w sobie informacje, które mają być wyświetlone przez przeglądarkę (dane) oraz informacje o tym jak te dane mają zostać wyświetlone (metadane).