ClrEol

ClrEol - procedura

Kasuje wszystkie znaki od bieżącej pozycji kursora do końca linii, w której znajduje się kursor.

Deklaracja:

ClrEol

Wszystkie znaki na prawo od kursora są kasowane z uwzględnieniem bieżących atrybutów tekstu. Jeżeli bieżący kolor tła nie jest czarny linia na prawo od kursora będzie tego koloru.

Procedura działa wewnątrz zdefiniowanego okna (początkowo cały ekran) i kasuje znaki do prawej krawędzi okna.

Przykład:

W podanym przykładzie zostaną wykasowane znaki od bieżącej pozycji kursora (1,1) do prawej krawędzi zdefiniowanego okna (60,1).

Window(1, 1, 60, 20);
ClrEol;