ClrScr

ClrScr - procedura

Czyści aktywne okno i ustawia kursor w jego lewym górnym rogu.

Deklaracja:

ClrScr

Czyści całą powierzchnię bieżącego (początkowo cały ekran) okna i przenosi kursor w jego lewy górny róg. Kolor okna przyjmuje aktualny kolor tła.

Przykład:

Zmiana koloru całego ekranu.

uses Crt; 
begin 
  TextBackground(LightGray); 
  ClrScr;
end.