Delay

Delay - procedura

Zawiesza działanie programu na określoną liczbę milisekund.

Deklaracja:

Delay(ms: word)

ms - czas wstrzymania wykonywania programu w milisekundach.

Czas jest odmierzany w sposób przybliżony.