GotoXY

GotoXY - procedura

Ustawia kursor w określonym miejscu.

Deklaracja:

GotoXY(x, y: byte)

Kursor jest przenoszony w bieżącym okienku na pozycję o współrzędnych x (kolumna) i y (wiersz) liczonych względem lewego górnego rogu okna. Lewy górny róg okna ma współrzędne (1,1).

Przykład:

Kursor zostanie ustawiony w lewym górnym rogu bieżącego okna (czyli w punkcie (1,10) licząc względem lewego górnego rogu ekranu).

Window(1, 10, 60, 20);
GotoXY(1,1);